:

За програмите на Ready

Програмите на Образователен център Ready са предназначени за обучение по:

 • английски език;
 • немски език;
 • руски език;
 • италиански език;
 • испански език;
 • френски език;

на деца, ученици, възрастни и корпоративни клиенти.

 • Изградени са на основата на комуникативния метод и на богато разнообразие  от съвременни подходи при преподаването;
 • Интегрират балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане;
 • Целят ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на комуникацията в реални условия.

В процеса на обучение се използват възможностите на най-новите технологии, приложими в областта, които способстват създаването на интерактивна мултимедийна среда и улесняват овладяването на езика, като се превръщат в забавна и разнообразна форма на обучение.

Цялостният процес на обучение е съобразен със специфичните особености на отделните възрастови групи.

Програмите за отделните нива по английски език са в съответствие с Общата европейска езикова рамка и са ориентирани към подготовката на обучаемите и успешно полагане на съответните изпити на Университета Кеймбридж.

При завършване на курс, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

Деца в предучилищна възраст

Децата от предучилищна възраст се обучават по учебни системи, които са предназначени за обучение на деца в тази възраст. Сериите развиват речевите умения на малчуганите чрез езикови задачи и дейности, съобразени в максимална степен с техните нужди, интереси и възможности. Mногоцветните работни тетрадки предлагат задачи и дейности, които развиват мисленето, въображението и фината моторика на децата. Героите от учебните системи превръщат обучението на децата от предучилищна възраст в едно изключително вълнуващо и запомнящо се преживяване.

Ученици от 1 до 4 клас

Учебните системи са предназначени за обучението в ранна възраст. Децата ги очакват незабравими приключения в приказния свят на героите от уроците. С лекота те развиват уменията си за слушане и говорене в първите нива, а в следващите – и уменията за четене и писане.

Ученици от 5 до 10 клас

Учебните системи са разработена съобразно нуждите, възможностите и интересите на тийнейджърите. Предлагат интегрирано развиване на четирите основни умения: слушане, четене, говорене и писане, както и систематично развиване на знанията на учениците по граматика и лексика.

Възрастни

Образователен център Ready провежда обучението на възрастни по модерни учебни системи, с помощта на съвременни методи на преподаване, съобразени с най-високите изисквания и технологии, адекватни на потребностите и очакванията на работещите хора.

Сертификатна подготовка

Образователен център Ready  е Член на партньорската програма на Британски съвет България Addvantage и като такъв има възможността да предостави на всички:

 • информация за изпитите на Cambridge English /Какво трябва да знаем за изпитите на Cambridge English? Кой от изпитите да изберем: YLE Starters, Movers, Flyers; KET, KET for schools, PET, PET for schools, First, Advanced, Proficiency? Защо е важно да имаме международно-признат сертификат от Cambridge English? Богат на изпитни дати целогодишен календар!
 • подготовка
 • регистрация

Доставчик на обучение

От м. ноемеври 2016 година Образователен център Реди ООД е включен в списъка с доставчици на обучение, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, съгласно чл.7, ал.2 от ПМС №280/2015г., с подписано споразумение на основание чл.7, ал.7 от ПМС №280/2015 и предоставя: Обучение по ключова компетентност 2 „ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 • Английски език – нива А1/А2/В1- 300 учебни часа

Подготовка по български език и литература

За:

 • НВО /7 клас/
 • ДЗИ /12 клас/

Целогодишно обучение по формат. Пробен тренинг изпит след всеки модул. Писмени материали в помощ на всеки ученик. Умението да се общува на роден език показва Вашата култура! Познанието на езика отваря нови пътища! Бъдете грамотни, за да успеете!

Подготовка по математика

За:

 • НВО /7 клас/
 • ДЗИ /12 клас/
 • Кандидатстудентски изпит

Целогодишно обучение по формат. Пробни изпити. Писмени материали в помощ на всеки ученик.

Soft Skills