:

SOFT SKILLS

Ready предлага практически, интерактивни фирмени обучения с много бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с необходимата квалификация и опит. Всички вътрешно фирмени обучения са съобразени с конкретните потребности на компанията, която ги поръчва и съвременните бизнес тенденции.

Да създадем индивидуално за Вас фирмено обучение:

ü  Изслушваме какво искате да научите и от какво имате нужда, и Ви предлагаме нашето решение;

ü  Предоставяме знания, които имат пряка връзка с ежедневната работа на обучаемите.

Място за провеждане на обучението:

ü  Традиционен подход- на място във Вашата фирма, в осигурена от Вас зала;

ü  Нетрадиционен подход- фирмените обучения на Ready имат много по-силен и дълготраен ефект за организацията, когато се провеждат извън работното място. Вие избирате темата, мястото, формат и продължителност и предоставяте на нас да организираме останалото.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО „SOFT SKILLS“ / „МЕКИ УМЕНИЯ“:

ü  Емоционална интелигентност

ü  Междуличностни отношения

ü  Комуникативни умения

ü  Умения за говорене пред публика

ü  Управление на времето и стреса

ü  Справяне със стрес

ü  Умения за презeнтиране

ü  Управление и разрешаване на конфликти

ü  и други, които са специфични за нуждите на Вашата компания

Изготвяне на индивидуална оферта:

ü  За всеки корпоративен клиент се изготвя индивидуална оферта. Офертата се изготвя, въз основа на следната база: брой учебни часове, продължителност на обучението, както и специфики на индивидуалната програма, желана и изработена, специално за Вас.

Партньорство

ü  Задълбоченото изготвяне и изнасяне на фирмените обучения ни позволява да Ви предложим допълнителни съвети, консултация или просто странично мнение в разговор по Ваши горещи теми.