Xpert Slider (всички без Начало)

Xpert Slider - (всички без начало) - hidden desktop

:

Социална Политика

Образователен център Ready има за цел да поощрява децата и повишава мотивацията им в чуждоезиковото обучение и затова започна активна дейност по осъществяване на своята социална политика насочена към тях още през първата година от своето създаване.

  • На 26.10.2016 година Образователен център Реди по повод празника на град Радомир даде стипендия за целогодишно обучение по английски език за учебната 2016/2017 година на дете от града - Севделина Смилкова.
  • На 04.10.2016 година беше организирана томбола, в която бе изтеглен един от учениците на Ready - Иван Боянов Поповски, на когото беше заплатена регистрацията за явяване на изпит на Университета Кеймбридж  .