Xpert Slider (всички без Начало)

Xpert Slider - (всички без начало) - hidden desktop

:

Aimed at Success!

Създадохме Образователен център READY като модерна образователна институция,  за да спомогнем процеса на изграждане на успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, с национални добродетели и европейски дух, уверени в уменията и знанията си граждани на България, Обединена Европа и света, способни да определят своите цели и да ги постигат успешно!

Това постигаме като предоставяме  качествено и актуално чуждоезиково обучение съгласно изискванията на българското законодателство, което да бъде основата на тази увереност, възпитаваме човешки ценности, насърчаваме  развитието на индивидуалните качества и умения  на всеки един наш ученик и не на последно място, усъвършенстваме стратегиите за прилагане на всички тези знания и умения по пътя към успеха!

За нас, високото качество на обучението по английски език осъществено по модерни учебни системи, с помощта на съвременни методи на преподаване, съобразени с най-високите изисквания и технологии, адекватни на потребностите и очакванията на младите хора, индивидуалният подход към всяка отделна личност, ясно поставените цели и стратегии за тяхното постигане, са сигурна гаранция за успех!

Ние, екипът, който създаде и реализира тези цели, е екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на образованието и икономиката.