ТИЙМБИЛДИНГ

64857


През последните няколко години видяхме как бизнесът се отдалечава от конкурентната работна среда и започва да разглежда сътрудничеството на своя персонал като ключ към успеха. Като тази промяна все повече компании в България предприемат редовни дейности за изграждане на екип и разчитат на вече популярния в нас „Тиймбидинг“. Други го смятат за ненужно и неефективно средство, обикновено свързано със загуба на време.

Но защо той наистина е толкова важен и кога да го използваме?
Английската дума „team“ е съкращение от „Together everyone achieves more“ /като сме заедно всеки постига повече/. В редица проучвания мениджъри е трябвало да определят най-важната черта на перфектния служител. Във всички на първо място е: „да бъде екипен играч“. Независимо дали е у дома, в обществото или на работното място, на всеки от нас се налага да бъде функционална част от екип и усвояването на това качество е ценен урок за всеки служител.
Когато забелязваме, че служителите в екипа ни трудно постигат поставените цели, има няколко въпроса, които трябва да си зададем и на които трябва да отговорим:
Каква цел гони този екип?
Кой ще бъде включен в екипа?
От какви правила и насоки се нуждае?
Кой ще е отговорен за всичко това?
Как екипът ще взима решения?
След като си отговорим на тези въпроси, трябва да организираме мотивационни игри. Тe много лесно могат да покажат на водещия дали има проблем и да ангажират участниците в процеса. Тогава резултатът няма да е само забавление, а ще бъде и увеличена продуктивност на екипа. Ето пет основни причини да използваме мотивационни игри:
Помагат на мениджъра бързо да определи отправната точка;
Игрите помагат да издигнем морала в екипа;
Помагат на членовете да се научат да си вярват един на друг;
Те са средство членовете на екипа да станат по-гъвкави и адаптивни;
Игрите осигуряват възможността членовете да се свържат помежду си.
Освен изброените причини, мотивационните игри са бързи и лесни за прилагане, ниско бюджетни са и с малък риск за неблагоприятен ефект върху членовете на екипа.

тиймбилдинг информация образователен център ready

Контакти

  • гр. Радомир, ул. Евлоги Георгиев 18
  • гр. Кюстендил, ул. Цар Симеон I №10
  • гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади
  • 0898 419 350
  • 0895 845 453
  • office@ready-edu.eu