Тренинг

SOFT SKILLS

Ready предлага практически, интерактивни фирмени обучения с много бизнес казуси и ролеви игри, водени от хора с необходимата квалификация и опит. Всички вътрешно фирмени обучения са съобразени с конкретните потребности на компанията, която ги поръчва и съвременните бизнес тенденции.

Да създадем индивидуално за Вас фирмено обучение:

 • Изслушваме какво искате да научите и от какво имате нужда, и Ви предлагаме нашето решение;
 • Предоставяме знания, които имат пряка връзка с ежедневната работа на обучаемите.

Място за провеждане на обучението:

 • Традиционен подход- на място във Вашата фирма, в осигурена от Вас зала;
 • Нетрадиционен подход- фирмените обучения на Ready имат много по-силен и дълготраен ефект за организацията, когато се провеждат извън работното място. Вие избирате темата, мястото, формат и продължителност и предоставяте на нас да организираме останалото.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО „SOFT SKILLS“ / „МЕКИ УМЕНИЯ“:

 • Емоционална интелигентност
 • Междуличностни отношения
 • Комуникативни умения
 • Умения за говорене пред публика
 • Управление на времето и стреса
 • Справяне със стрес
 • Умения за презeнтиране
 • Управление и разрешаване на конфликти
 • и други, които са специфични за нуждите на Вашата компания

Контакти

 • гр. Радомир, ул. Евлоги Георгиев 18
 • гр. Кюстендил, ул. Цар Симеон I №10
 • гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади
 • 0898 419 350
 • 0895 845 453
 • office@ready-edu.eu