Чуждоезиково обучение

чуждоезиково обучение образователен център ready

За програмите на Ready

 • английски език;
 • немски език;
 • руски език;
 • италиански език;
 • испански език;
 • френски език;

на деца, ученици, възрастни и корпоративни клиенти.

чуждоезиково обучение образователен център ready
 • Изградени са на основата на комуникативния метод и на богато разнообразие  от съвременни подходи при преподаването;
 • Интегрират балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане;
 • Целят ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на комуникацията в реални условия.

В процеса на обучение се използват възможностите на най-новите технологии, приложими в областта, които способстват създаването на интерактивна мултимедийна среда и улесняват овладяването на езика, като се превръщат в забавна и разнообразна форма на обучение.
Цялостният процес на обучение е съобразен със специфичните особености на отделните възрастови групи.
Програмите за отделните нива по английски език са в съответствие с Общата европейска езикова рамка и са ориентирани към подготовката на обучаемите и успешно полагане на съответните изпити на Университета Кеймбридж.
При завършване на курс, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

Деца

Децата от предучилищна възраст се обучават по учебни системи, които са предназначени за обучение на деца в тази възраст. Сериите развиват речевите умения на малчуганите чрез езикови задачи и дейности, съобразени в максимална степен с техните нужди, интереси и възможности. Mногоцветните работни тетрадки предлагат задачи и дейности, които развиват мисленето, въображението и фината моторика на децата. Героите от учебните системи превръщат обучението на децата от предучилищна възраст в едно изключително вълнуващо и запомнящо се преживяване.

Учебните системи са предназначени за обучението в ранна възраст. Децата ги очакват незабравими приключения в приказния свят на героите от уроците. С лекота те развиват уменията си за слушане и говорене в първите нива, а в следващите – и уменията за четене и писане.

Учебните системи са разработени съобразно нуждите, възможностите и интересите на тийнейджърите. Предлагат интегрирано развиване на четирите основни умения: слушане, четене, говорене и писане, както и систематично развиване на знанията на учениците по граматика и лексика.

Възрастни

От м. ноемеври 2016 година Образователен център Реди ООД е включен в списъка с доставчици на обучение, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, съгласно чл.7, ал.2 от ПМС №280/2015г., с подписано споразумение на основание чл.7, ал.7 от ПМС №280/2015 и предоставя:

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2

„ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – НИВА А1/А2/В1- 300 учебни часа

Министерството на труда и социалната политика е Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование

Контакти

 • гр. Радомир, пл. Свобода, ул. Преспа 1
 • гр. Кюстендил, ул. Цар Симеон I №10
 • гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади
 • 0898 419 350
 • 0895 845 453
 • office@ready-edu.eu